Hạt giống Mâm xôi _ Hạt giống Mâm xôi đỏ ~ Hạt giống Mâm xôi _Mam Xoi - 50 + hạt

Hạt giống Mâm xôi _ Hạt giống Mâm xôi đỏ ~ Hạt giống Mâm xôi _Mam Xoi - 50 + hạt

U trgovini
KM 6.74
Iz robe:

Chất lượng cao, không biến đổi gen : hơn 50 hạt.Hạt giống Mâm xôi đỏ còn được gọi la la Hạt giống Phúc bồn tử đỏ.Vùng chăm sóc cây trồng từ 4 đến 8 ,vì chúng yêu cầu khí hậu cung cấp các điều kiện ẩm, hơi mát mẻ.Hạt giống Mâm xôi _ Hạt giống Mâm xôi đỏ ~ Hạt giống Mâm xôi _Mam Xoi - 50 + hạt.

Karakteristike

Ovako bi vam se moglo svidjeti